Здоров'я

Розміри серця при наявності вад

У діагностиці пороків серця особливе значення має зміна конфігурації серця, збільшення його розмірів в будь-якому напрямку.

Для аортальнийнедостатності характерна аортальна конфігурація серця : гіпертрофія і дилатація лівого шлуночка. В ході хвороби розвивається відносна недостатність двостулкового клапана, ліве передсердя і правий шлуночок збільшуються . В разі Мітралізація аортального пороку серце збільшено на всі боки. При стенозі аорти також домінує дилатація лівого шлуночка, яка чітко відрізняється від аортальнийнедостатності за наявністю малого і повільного пульсу, низького кров'яного тиску, а також характерного систолічного шуму.

Для стенозу лівого венозного отвори в першу чергу характерна дилатація лівого передсердя, яка виявляється при рентгенологічному дослідженні середостіння або стравоходу. Конфігурацію серця визначає розширення правого шлуночка. Верхівковий поштовх серця в ряді випадків зсувається вліво, але ніколи не вниз.

Якщо стеноз лівого венозного отвори поєднується з дефектом перегородки передсердя, то виникає синдром Лютамбаше , для якого характерні велика кругла тінь серця, збільшення правого передсердя, збільшення легеневого конуса і «танцюючі» ворота легені. Ліве передсердя не розширене. Недостатність двостулкового клапана призводить до збільшення лівого шлуночка і лівого передсердя, таким чином, має місце митральная конфігурація , проте вся ліва половина серця збільшена і верхівковий поштовх серця зміщений в сторону і вниз. в початковій стадії пороку характерна митральная конфігурація серця , його розміри нормальні, пізніше розміри всього серця збільшуються, але митральная конфігурація зберігається. Мітральний конфігурацію визначає розширене ліве передсердя, розширена легенева артерія і зміна осі серця, викликане гіпертрофією і дилатацією правого шлуночка. Іноді перикардіальні спайки можуть імітувати мітральний конфігурацію серця.

Недостатність тристулкового клапана , в більшості випадків відносна, розпізнається насамперед за наявністю позитивного венозного пульсу і по відповідному збільшенню правого передсердя.

При дефектах перегородки розміри і форма серця можуть бути нормальні, а легенева артерія і лівий шлуночок найчастіше розширені. При дефекті перегородки передсердя праве передсердя і правий шлуночок збільшені. При незаращении артеріальної протоки легенева артерія розширена і пульсує, якщо шунт великий, то лівий шлуночок значно розширено, ліва сторона серця збільшена і легенева дуга більш виражена , в той час як дуга аорти нормальна (на відміну від дефекту перегородки передсердя). Для тетради Фалло характерно серце в формі сабо, така його конфігурація пояснюється гіпоплазією легеневої артерії і розширенням правого шлуночка. В цілому серце не збільшено. Комплекс Ейзенменгера відрізняється від вищезгаданого пороку тим, що легенева артерія залишається без змін або кілька розширена. Серце в цілому збільшено, легенева дуга і пульсуючі ворота легкого також збільшені.

При стенозі легеневої аорти частина її за місцем звуження , як правило, виглядає більш розширеної. При рентгенологічному обстеженні можна бачити пульсацію артерії, але не її гілок. Серце не збільшено. При рентгеноскопії звертає на себе увагу дуже світла тінь легких.

Вищевказані пороки серця можна розпізнати, лише з огляду на весь комплекс даних: характерні шуми, задишка, ціаноз, зміна конфігурації серця і результати його катетеризації і ехокардіографічного дослідження.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть